Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
CERE
Loděnice Vltava

Úvod>Pojištění lodí pro moře a řeky

SeaHelp GmbH se od ledna roku 2015 kromě svého původního poslání ? zajišťovat bezpečnost na moři - stal také pojišťovacím makléřem. Tento vývoj byl nakonec naprosto logický: SeaHelp je prostřednictvím svých základen přítomen na nejdůležitějších místech evropských jachtařských revírů a může proto svým členům nabídnout služby jako žádný jiný subjekt v této sféře.

Seahelp

Pro vlastní rozhodnutí rozšířit služby SeaHelp tímto směrem bylo rozhodné poznání, jaké lhůty pro vyřízení pojistných událostí a jaké byrokratické překážky jsou mnohdy pojištěncům stavěny do cesty. Pro příklad: pokud se dostane závěsný motor krátkodobě pod hladinu moře, stačí jej často jednoduše opláchnout sladkou vodou, vyčistit karburátor a spalovací prostory, zkontrolovat zapalování a motor může zakrátko zase běžet. Pokud ovšem je třeba čekat na likvidátora pojišťovny a někdy i na příslušného odborného poradce pojišťovny, je díky korozi motor často definitivně na vyhození. Jestliže v takovém případě pojišťovna pak z nějakého důvodu následně plnit odmítne, tak veškerá a především zbytečná škoda jde za majitelem. Takovéto a podobné scénáře by měly být nyní díky SeaHelp minulostí.

Seahelp Seahelp Seahelp

Rychle, jednoduše a za slušnou cenu, takový je princip pojištění od SeaHelp. Rychle proto, že čas je rozhodujícím faktorem nejen při havárii. Stane-li se takováto havárie o dovolené, znamená to často její předčasný konec. U SeaHelp čekání odpadá: buď je posádka zásahového člunu přímo na místě, jelikož byla požádána tak jako tak o pomoc nebo může snadno následně k poškozené lodi člunem dojet. Samotný fakt, že ke škodě a jejímu posouzení jsou přivoláni rovnou odborníci schopní eliminovat zbytečné škody, znamená nemalou finanční výhodu i pro pojišťovnu a pojišťovny na takové výhody slyší, a proto nám, jakožto makléři, poskytují cenové výhody. Tyto my celé předáváme vám. Naši členové tak mají k dispozici špičkové služby za výhodné ceny.

V případě, že k pojistné události dojde někde v cizině, je ve většině případů na místě nutno vyřešit celou spoustu administrativy a důležitých jednání. V takovém případě je používán úřední jazyk té které země, a ten majitel často neovládá na dostatečné úrovni, čímž je pochopitelně znevýhodněn. I tady SeaHelp majitelům pomůže a v krajních případech je dokonce doprovodí na příslušný úřad. Proto je pojištění od SeaHelp jednoduché. Pokud jde o otázku ceny, platí, že tím, že SeaHelp má často dobré kontakty na místní úřady, lze také věci zpravidla vyřídit jednodušeji. Všechny tyto výhody lze nakombinovat za výhodnou cenu tím, že SeaHelp působí jako makléř pro více pojišťoven a tím dokáže svým členům nabídnout pojištění na míru.

Seahelp Seahelp Seahelp

SeaHelp vám nabízí možnost srovnat vaše stávající pojištění se naší aktuální nabídkou. K tomu je potřeba jen zaslat základní údaje k lodi mailem a nabídka pro vás vám bude brzo doručena.

Jedna věc ale odlišuje SeaHelp od tradičních pojištění lodí zcela zásadně: Jelikož naše zásahové lodě nejsou nikdy příliš daleko, mají majitelé lodí navíc důvod pro dobrý pocit, že vždy znají někoho nablízku, kdo je ochoten pomoci.

Vyžádejte si naší nezávaznou nabídku pojištění. Pojišťujeme odpovědnost, havárii a doplňkově i loď na vleku.

Pro charterové plavby pojišťujeme i kauce a odpovědnost skippera.