Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
CERE
Loděnice Vltava
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Poplatky za lodě v Chorvatsku 2005
 
      21. ledna - V návaznosti na včera zveřejněné Nařízení ohledně pravidel pro vstup a pobyt lodí v Chrovatsku přinášíme dnes přehled aktuálních poplatků za povolení k plavbě.

 
Na základě článku 1021. odstavec 3. ve spojení s článkem 12. odstavec 3. Námořního zákoníku (Narodne novine číslo 181/04), Ministr moře, cestovního ruchu, dopravy a rozvoje vydává:

NAŘÍZENÍ O VÝŠI POPLATKU ZA BEZPEČNOST PLAVBY,
KTERÝ JSOU POVINA PLATIT ZAHRANIČNÍ PLAVIDLA

Článek 1.

Poplatek za bezpečnost plavby platí zahraniční plavidla pro sport a rekreaci, která plují ve vnitřních námořních vodách a v teritoriálním moři Chorvatské republiky za účelem sportu a rekreace.

Článek 2.

Poplatek z odstavce 1. tohoto Nařízení vybírají kapitanáty nebo lodní úřady při příležitosti obstarávání nálepky a to podle délky jachty nebo člunu v následujících částkách:

1.Za čluny:

do 2,5 m délky s pohonným zařízením o síle přes 5 KW 140 kn
od 2,5 m do 4 m délky 210 kn
od 4 m do 5 m délky 280 kn
od 5 m do 6 m délky 350 kn
od 6 m do 7 m délky 525 kn
od 7 m do 8 m délky 630 kn
od 8 m do 9 m délky 735 kn
od 9 m do 10 m délky 840 kn
od 10 m do 11 m délky 945 kn
od 11 m do 12 m délky 1 050 kn

Za jachty:

od 12m do 15 m délky 1 225 kn
od 15 m do 20 m délky 1 400 kn
od 20 m do 30 m délky 1 575 kn
přes 30 m délky 1 750 kn

Částky z článku 2 tohoto Nařízení se snižují o 10% za každou následně vydanou nálepku, do maximálně 50% výše poplatku.
Snížení částky poplatku z předcházejícího odstavce tohoto článku se poskytuje i zahraničním jachtám a člunům, které si předběžně opakovaně vyřídily přihlášku příjezdu a pobytu ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky před nabytím platnosti tohoto Nařízení.

Článek 3.
Délkou člunu nebo jachty z článku 2. tohoto Nařízení je délka uvedená v dokladech člunu nebo jachty v souladu s národními předpisy státu, pod jehož vlajkou pluje.
Pokud člun nebo jachta z článku 2. tohoto Nařízení nemá platné doklady, ze kterých je viditelná jeho délka, pak se za délku plavidla považuje délka jejího trupu popřípadě délka od krajního bodu přídě do krajního bodu zádě plavidla, měřená paralelně s úrovní vody, která odpovídá plně naloženému plavidlu zásobami a s největším povoleným zatížením plavidla.

Článek 4.
Toto Nařízení nabývá platnosti dnem vydání v Narodnim novinama

Třída: 011-01/04-02/97
Č.jedn.: 530-04-04-3
Záhřeb 30. prosince 2004

MINISTR
Božidar Kalmeta

www.croatia.cz, www.mmtpr.hr

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>