Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod>Průkazy

PRŮKAZY 

Chcete jezdit na lodi a nevíte zda a jaký průkaz budete potřebovat? Přečtěte si následující text a zvolte ten správný.

Kdy průkaz nepotřebujete?
Žádný průkaz nepotřebujete hodláte-li jezdit s lodí o celkové hmotnosti do 1000kg s vlastním pohonem do 4kW nebo řídit plachetnici do 10m2 oplachtění po českých vodních cestách. Takové lodě není rovněž nutno registrovat.
Kapitánské průkazy lze rozdělit do několika skupin podle oblasti plavby na vnitrozemské vody (naše řeky, jezera, přehrady) na vnitrozemské vodní cesty v zahraničí, na moře pro denní příbřežní plavbu (vhodné pro majitele malých nafukovacích člunů) na mořskou plavbu. Protože nic nemůže být jednoduché, je často nutné kapitánské průkazy rozdělit i podle instituce, která je vydává. Důvody jsou převážně administrativní. Níže je seznam nejčastěji využívaných institucí. Dále shrnujeme údaje, které jsou dostupné z veřejných zdrojů k datu zveřejnění tohoto textu. Všechny následující údaje se vztahují na amatérské kapitány. Pro profesionály je potřeba jiné průkazy!

České státní úřady:
1/Ministerstvo dopravy ČR vydává kapitánské průkazy s mezinárodní platností pro stupně C,B,A. Ty jsou rozlišeny podle oblasti plavby:
C - Velitel pobřežní plavby Yachtmaster Coastal.
Platí do vzdálenosti 20 námořních mil od pobřežní linie, pro maximální délku jachty do 16 m, pro maximální vítr do 6° Beaufortovy stupnice.
B - Velitel mořské plavby Yachtmaster Offshore - stupeň B. Platí do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie, pro maximální délku jachty do 24 m.
A - Velitel oceánské plavby Yachtmaster Ocean. Platí bez omezení oblasti plavby, pro maximální délku jachty do 24 m.

Omezení: neplatí pro vnitrozemské vodní cesty, je třeba prokazovat praxi a po 5 letech prodlužovat platnost průkazu. Průkazy lze získat po úspěšném složení zkoušky před zkušebním komisařem jmenovaným MDCR. Je doporučeno absolvovat školení v jednom z akreditovaných středisek. Jejich seznam najdete zde. (seznam akreditovaných stredisek MDCR .PDF) Na tento průkaz je možno zapůjčit charterovou loď,kapitán musí však být držitelem radiotelefonního průkazu, který není součástí kapitánského průkazu.

2/Státní plavební správa vydává kapitánské průkazy pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách pro stupně

VMP - průkaz Vůdce malého plavidla. Platí na vnitrozemských vodách v ČR.
MPZ I
- Mezinárodní průkaz způsobilosti na vnitrozemské vody (je to VMP mezinárodní). Platí na vnitrozemských vodách v ČR a na vnitrozemských vodách v zahraničí
MPZ C - Mezinárodní průkaz způsobilosti v pobřežních vodách. Platí do vzdálenosti 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, pro maximální délku plavidla do 20 m, pro maximální vítr do 4° Beaufortovy stupnice, do maximální výšky vln 1,2 m, pouze pro denní plavbu, na českých a zahraničních vnitrozemských vodách.

Průkaz vydá SPS po složení zkoušky konané před pracovníky SPS. Průkaz není třeba prodlužovat.
Omezení: je dáno specifikací jednotlivých stupňů, na tento průkaz nelze zapůjčit charterovou loď na moři. Pro aktuální info navštivte www.spspraha.cz.


Cizí státní úřady:

Občan ČR může vlastnit kapitánský průkaz vydaný cizí státní autoritou. Oblíbené a rozšířené jsou chorvatské kapitánské průkazy vydávané chorvatským ministerstvem pomorstva. Platnost těchto průkazů je pouze v chorvatských vodách a ve vodách států, jež tyto průkazy uznaly.
1/Voditelj brodice kategorije A - Platí pro maximální délku lodi do 6 m a výkonu motoru do 8 kW, ve vnitrozemských chorvatských vodách, vnitřním moři, pobřežních vodách a chorvatských teritoriálních vodách do vzdálenosti 6 námořních mil od linie pobřeží nebo ostrovů.
2/Voditelj brodice kategorije B - Platí pro lodě s pasažéry, do vzdálenosti 3 NM od linie pobřeží nebo ostrovů, nákladní a rybářské lodě, všechny typy rekreačních lodí, rekreační jachty do hrubého výtlaku 30 t, charterové jachty do hrubého výtlaku 30 t bez profesionální posádky, ve vnitrozemských chorvatských vodách, vnitřním moři, chorvatských teritoriálních vodách a mezinárodních vodách.
3/Voditelj brodice kategorije C - Platí pro všechny typy lodí, všechny typy jachet do hrubého výtlaku 30 t, charterové jachty do hrubého výtlaku 30 t bez profesionální posádky, ve vnitrozemských chorvatských vodách, vnitřním moři, chorvatských teritoriálních vodách a mezinárodních vodách.

Omezení jsou dána popisem jednotlivých stupňů. Není potřeba prodlužovat platnost.
Pozn.: Český občan může stejně dobře vlastnit průkaz vydaný v jakémkoli jiném státu. Průkazy vydané státem EU jsou uznávány v rámci unie.


Nestátní instituce:
U nás je možno získat respektovaný kapitánský průkaz i u českého zastoupeni britské RYA (Royal Yachting Association).


Našli jste průkaz, který se hodí pro vaše potřeby nebo si nevíte rady a chcete se ujistit, že jste vybrali správně?

Lodě.cz jsou na vaší straně. Za léta po která působíme v tomto oboru jsme praxí nabyli zkušenosti a můžeme vám doporučit vhodný průkaz/školitele. Více info: petr@lode.cz.