Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Co nového?


Povodí Vltavy - nově otevřené sjezdy Orlická přehrada.
 
      Povodí Vltavy obnoví plavbu přes plavební komoru Kořensko, v září rovněž otevře v Podolsku dva sjezdy do nádrže Orlík, a od října sníží hladinu v nádrži

 
Vzhledem k příznivému vývoji hydrologické situace a zvýšeným přítokům do nádrže Orlík, obnoví státní podnik Povodí Vltavy provoz plavební komory Kořensko v sobotu 2. 9. 2023 od 8:00 hod. Dále jako vstřícný krok vůči plavební veřejnosti otevře Povodí Vltavy v průběhu září 2023 na Podolsku dva sjezdy pro spouštění plavidel do nádrže Orlík. Od 1. října pak dojde v souvislosti se stavbou doplňkového bezpečnostního přelivu na hrázi přehrady Orlík ke snížení hladiny v nádrži, které potrvá až do března 2024.

Vzhledem k příznivému vývoji hydrologické situace a zvýšeným přítokům do nádrže, dojde v nejbližších dnech k postupnému vzestupu hladiny vody v nádrži vodního díla Orlík nad limit pro proplavování přes plavební komoru na vodním díle Kořensko. Maximální povolené hodnoty ponorů plavidel v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Orlík ř. km 144,65 uvedené v Opatření obecné povahy Státní plavební správy č. 42/2023 budou garantovány po úspěšném vytyčení plavební dráhy, a to v sobotu 2. 9. 2023 od 7:00 hod. Provoz plavební komory Kořensko bude obnoven ve stejný den, tedy v sobotu 2. 9. 2023 od 8:00 hod.
Povodí Vltavy oznamuje rovněž, že budou v září 2023 otevřeny dva sjezdy k vodě v lokalitě Podolsko na nádrži Orlík. Viz níže uvedený odkaz s mapou:
https://mapy.cz/s/jasokebebu

První sjezd je příjezdem na pláž, na kterou navazuje uzavřený prostor pláže a zákaz proplutí plavidel s vlastním pohonem. Je uzavřen závorou, která byla instalována v červenci 2023. Tato závora bude v září 2023 otevřena.

Druhý sjezd je tvořen tzv. starou cestou v prostoru služebního přístavu Podolsko. U této staré cesty není znám její technický stav a únosnost. V průběh září 2023 bude zde probíhat stavebně technický průzkum za účelem zjištění jejího technického stavu. Na tomto sjezdu je osazena závora se zámkem na číselný kód. Kód bude sdělen na vyžádání na telefonních číslech: 724 730 829 nebo 318 694 113.

Upozorňujeme na dopravní značení, které umožňuje vjezd do lokality pouze dopravní obsluze.

Státní podnik Povodí Vltavy dále oznamuje, že v rámci provádění stavby "VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod" budou od října 2023 probíhat sanační práce na zatěsnění stavební jímky. Tyto práce vyžadují snížení hladiny v nádrži pod kótu 344,00 m n.m.
Plánované snižování hladiny vody v nádrži Orlík bude zahájeno dne 1. 10. 2023. V případě příznivé hydrologické situace bude do té doby (tedy do konce plavební sezóny dne 30. 9. 2023) udržována hladina v nádrži Orlík v rozmezí kót 345,60 - 348,40 m n. m.

Rychlost prázdnění nádrže během první poloviny října 2023 bude záviset na aktuální hydrologické a provozní situaci. Plánovaný pokles hladiny během 1. poloviny října bude o 1,5 až 6 m vodního sloupce v závislosti na výchozí úrovni hladiny v nádrži.
Zvlášť upozorňujeme na skutečnost, že snížená hladina v nádrži Orlík bude udržována po dobu 5 měsíců až do března 2024. Vzhledem k zajištění všech účelů vodního díla bude za běžné provozní situace v tomto období hladina udržována nejčastěji v rozmezí hladin 341,00 - 343,50 m n. m.

V souvislosti s tímto omezením žádá státní podnik Povodí Vltavy širokou veřejnost, plaveckou veřejnost, rekreanty a další uživatele s vazbou na úroveň hladiny v nádrži Orlík, aby s dostatečnou pravidelností sledovali aktuální stav hladiny. Zároveň všechny uživatele žádáme, aby své aktivity na nádrži Orlík a v příslušném úseku Vltavské vodní cesty přizpůsobili předpokládanému pohybu hladiny.
V případě výskytu mimořádných hydrologických podmínek - suchu, povodni - může být harmonogram snižování hladiny upraven.

Informace o aktuálním odtoku z nádrže a stavu hladiny vody
v nádrži Orlík lze sledovat ve webové aplikaci Stavy a Průtoky:
https://www.pvl.cz/hydrologicke-informace/vodni-stavy-a-prutoky

Ing. Hugo Roldán
tiskový mluvčí
odd. styku s veřejností
hugo.roldan@pvl.cz
Tel.: 221 401 960
GSM: 734 641 760
www.pvl.cz

www.pvl.cz; redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>