Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Lodě
Soukromá loď provozovaná v charteru ? ano či ne?
 
      14.ledna - Mnoho z Vás si jistě klade stejnou otázku. Co kdybych si pořídil vlastní loď na moři?

 
No jo, ale to stojí spousty peněz a nakonec jak dlouho si můžu dovolit být mimo firmu? Kdo bude zajišťovat servis, každoroční údržbu, kolik to všechno bude stát? Počkat, někde jsem přece viděl nabídku na provozování lodě v rámci charterové společnosti.. Jasně! Mám to!
Loď pořídím na leasing, ten hravě splatím z pronájmu té samé lodi, odpadnou mi starosti o údržbu a servis a navíc si své tři neděle, co si budeme namlouvat, nakonec ani víc by to stejně nebylo, stejně odjezdím. Bez starostí. Loď mi po splacení leasingu zůstane a tak ji vlastně pořídím zadarmo. Jste na prahu splnění dávných tužeb nebo se na Vás chystá zlý sen?

Tento poněkud kontroverzní úvod si zasluhuje toto téma plným právem. Z mé zkušenosti existují lidé, kteří tento krok podnikli k plné spokojenosti i zle nespokojení. Většinou o svých zkušenostech hovoří nejvýše se svými přáteli a někdy ani to ne. My jsme měli štěstí. Nám svou verzi ke zveřejnění nabídl majitel lodě a své vyjádření poskytla i druhá strana, která se zveřejněním příběhu rovněž souhlasila. Úplné znění máte nyní možnost sami pro sebe posoudit:Jak snadno přijít o loď, tentokrát trochu jinak

... zde je druhá strana té pohádky


Jako řada jiných mužů, jsem i já jsem měl klukovský sen, kdy jsem si přál mít vlastní jachtu. Osud tomu chtěl, že koncem roku 2001 jsem zůstal sám a podařilo se mi dát dohromady určitou částku, čímž naděje na získání vlastní jachty získávala čím dál tím jasnější obrysy. Protože jsem již několik let jezdil na charter a zkusil na vlastní kůži téměř všechny jachty které jsou na trhu, měl jsem dost jasnou představu o tom, jakou jachtu chci, problém byl pouze s tím, jak získat zbývající peníze.

Dotazoval jsem se leasingových společností a bank v tuzemsku i zahraničí, ale protože v té době jsme nebyli členy EU, zahraniční společnosti se mnou smlouvu odmítli podepsat, české leasingové společnosti to nechtěli udělat z důvodu problematických odpisů a jiné společnosti, nabízející financování koupě jachty nabídli podmínky které nebyli přijatelné pro mne.

Nakonec se mi s pomocí přátel podařilo získat bankovní úvěr, a zbylo vyřešit poslední problém, z čeho jej splácet.

Na doporučení jedné brněnské firmy, jsem podepsal smlouvu o charter managementu s rakouskou společností Nautic Adria. Tato společnost ve svých materiálech, které předložila, slibovala výnos z vložené investice 7 až 12 % ročně s tím, že zajistí maximální vytížení jachty, její servis a uhradí veškeré poplatky a daně vyplívající z charteru.

V červnu 2002 jsem jachtu převzal v marině Koper a netrpělivě čekal na první plavbu.

Protože společnost Nautic Adria byla doporučena jako kvalitní firma disponující profesionálním servisem a výhodnějšími cenami při dodávkách některých komponentů, bylo dohodnuto, že se tato společnost postará o kompletaci jachty a její dovybavení.

Již tam nastaly první problémy, ale dvoudenní čekání na příjezd techniků s atraktivní přítelkyní po mém boku uteklo rychle a jejich neschopnost zapojit elektrické kabely vedoucí od paty stěžně jsem bez problémů vyřešil sám.

SunOdyssey 34.2 pana Bendy přišla do Koperu teprve koncem června 2002. V úterý 24.a středu 25. pracovní skupina z Verudy v Koperu připravila loď k plavbě. To znamená obrousila, natřela podvodní část 2 vrstvami základní (primer) a ochranné barvy (antifouling), a sestavila stěžeň spolu s takeláží a rol systémem, spustila loď na moře, nachystala plachty a připravila ji k plavbě. Všechny náklady kotvení a jeřábování v marině Koper jsem platil já (? 528,-). Potom p. Benda sám jel s lodí nejprve do Verudy , kde jsme ji dodatečně vybavili (?základně¨) a odtud se vydal na moře. Nepamatuji si, že by p. Benda musel na něco dlouho čekat.

Po čtyřech dnech v marině jsme vyrazili na první plavbu a naplno si užívali zcela nové jachty. Protože jachtu jsme spustili na vodu v Koperu a její stání bylo dohodnuté v Sukošanu, vydali jsme se na plavbu na místo určení a po pár dnech jsme dorazili na místo. Tam byla moje radost poněkud zkalena informací o tom, že majitel společnosti nevyřídil koncesi pro charter a jachtu tedy není možné pronajímat, nehledě na to, že nezajistili ani jediného klienta.

P. Benda se svou lodí přijel do Sukošanu teprve 15. července. Jak je známé, loď pod cizí vlajkou nelze v Chorvatsku jen tak pronajímat. Procedura získání povolení trvá a stojí. Poněvadž náklady jsou cca 3.000 EUR na loď a trvalo by to do začátku srpna, než by se získala licence pro charter od ministerstva, provedli jsme dočasný dovoz a dokončili přípravy lodě s charter inventářem a vybavením, zatímco sezóna nebyla bůhvíjak dobrá, rozhodl jsem se, že je pozdě , aby se v dané situaci vyplatilo začátkem srpna ji začít pronajímat. Zde je důležité říci, že pro tuto proceduru je nutná i fyzická přítomnost lodi ? protože nelze vyřizovat dočasný dovoz, když loď není.


Protože ale úvěr byl do konce roku předplacený, nepropadal jsem panice a společně s přítelkyní jsme strávili neplánované pěkné léto.

Ve smlouvě bylo dohodnuto, že společnost předloží dvakrát ročně vyúčtování a to vždy v červnu a v listopadu. Když jsem se koncem prázdnin začal dotazovat kde je vyúčtování dostal jsem ujištění, že vše je v pořádku a ?nemá problema?.

Následující sezónu již charter běžel podle plánu, pouze při občasných kontrolách jsem musel upozornit na neřešené poruchy a poškození. Při každém mém příjezdu bylo na lodi něco poškozeno klienty z charteru a nebylo to opraveno, v mnoha případech o poškození technici ani nevěděli a musel jsem žádat nápravu až já osobně.

V polovině roku 2003 jsem opět nedostal žádné vyúčtování a samozřejmě ani peníze. Po stále sílících urgencích jsem dostal vyúčtovaní za rok 2003 až lednu roku 2004. Po jeho přečtení jsem měl pocit že jde o špatný vtip, a když jsem byl ubezpečen že ne, předal jsem věc svému právnímu zástupci. Protože ve smlouvě je klauzule, že je možné ji vypovědět nejpozději v listopadu, a vyúčtování jsem dostal v lednu, byl jsem v situaci, kdy jsem se s touto společností nemohl rozejít, ale snažil jsem se je alespoň přesvědčit aby zlepšili servis.

P.Benda již v prvních rozhovorech v r. 2002 projevil přání, že by prodával naše kapacity ? znamená pracoval i jako agent. Poněvadž toto praktikujeme i s jinými majiteli, přijal jsem jeho návrh. Již v r. 2002 provedl 2 objednávky, 9 v r. 2003,a 2 v r. 2004. U nás dostal pracovní číslo 119 a objednávkové ústředí mu postupně posílalo účty. Když to bylo už daleko v r. 2003 a od něj jsme ještě nedostali žádnou platbu na základě faktur, začali jsme s upomínkami. Zvláště jeho první hosté byli na plavbě s jeho plachetnicí již v dubnu, následně v květnu r. 2003 a tak dále. Tak Dijana z objednávkového ústředí, jako i já jsem u p. Bendy intervenovali. Nejprve jsme dostali odpověď, že faktury vůbec nedostal, potom jsme lovili adresy a více méně jsme to brali jako výmluvu, než dokud později neodpověděl, že platil, nebo že bude právě teď platit, ale nakonec se ukázalo, že ne , a tak do dnešního dne, celkem 13 faktur, vydaných od 19.11.2002 do 16.06.2004, zůstal dlužen EUR 15.010,80 . Z těch třinácti objednávek, čtyři v r. 2003 a jedna v r. 2004 byly realizovány na jeho lodi SunOdyssey 34.2 - ?Atlantis?, a z devíti jiných tři na SunOdyssey 34.2 ? ?Esmeralda?, dvě na Bavaria 36, a po jedné na Bavaria 39 a na Dufour 26,vše v Sukošanu.

Ano, vím že jsem povinen vlastnickou část toho, co loď vydělá do konce června v běžném roce, přesměrovat vlastníkovi do konce července téhož roku. A protože loď p. Bendy byla dovezena již v r. 2002 a my jsme platili všechny náklady vybavení, kotvení, pojištění, přípravy a ještě nám již tehdy p. Benda dle faktur dlužil za tři chartery (05.÷12.04.03, 19.÷26.04.03, 24.÷31.05.03) celkem EUR 2.887,88 , a jeho plachetnice udělala do konce června 2003 (do soboty 05.07.2003) jen 5 charter týdnů, ze kterých 2 objednal sám a dodnes je nezaplatil, plus ještě 3 vlastnické týdny, bylo mi bez velkého přemýšlení jasno, že situace je tu záporná, ne že my bychom byli dlužni vlastníkovi, ale on je dlužen nám, tedy jsme jej opět upozorňovali na jeho dluhy. A samozřejmě máme ještě 8O jiných vlastníků, kterým musíme poskytovat servis.
V prosinci 2003 jsem udělal vlastnické vyúčtování pro Sun Odyssey 34.2.- ?Atlantis?, které jsem i později musel doplňovat, protože se ukázalo,že p. Benda měl dluhy i z využívání jiných plachetnic. Po poslední korekci z února tohoto roku dle vyúčtování pro ?Atlantis? byl záporný stav ve výši ?EUR 992,65 . Kvůli komplikované situaci, p. Benda nám na začátku letošní sezóny dlužil EUR 12.772,87 dle faktur a EUR 992,65 dle bilance pro samotnou plachetnici, přál jsem si, abychom se setkali. Tak jsme se sešli 09. dubna tohoto roku v Sukošanu. Celou dobu schůzky byl přítomen i Loren Kubaska jako šéf základny,kde je umístěna plachetnice p. Bendy. K uvedenému vyúčtování za rok 2003 p. Benda měl pár poznámek k započítaným hodinám práce při přípravě lodě, jako i dodanému zařízení. Co se týče zařízení vzal jsem po kontrole v úvahu všechny jeho připomínky, ne tak v případě započítaných hodin práce. Vyúčtování jsem opravil, místo negativní bilance na výši EUR 992,65 , byla vystavena konečná negativní bilance po vyúčtování lodě SunOdyssey 34.2 ? ?Atlantis? za 2003 ve výši EUR 668,05 a takové vyúčtování jsem dodatečně poslal p. Bendovi. A co se týče samotného řešení dluhů p. Benda sám navrhoval, že se zavazuje platit EUR 4.000,- do konce července 2004 a EUR 4.000,- do konce října 2004, s tím se ještě zavázal, že všechny nové běžné účty bude vyrovnávat současně. Bohužel p. Benda i v tomto roce postupoval starým způsobem. Totiž ještě i v tomto roce udělal 2 objednávky, z toho jednu na jeho plachetnici a druhou na ?Esmeraldu?, a s mnohými intervencemi neplatil ani dle faktur, ani dle přijatého závazku po EUR 4.000,- do konce července a do konce října 2004.


Taková byla situace ke dni 1.listopadu tohoto roku, kdy jsem prostřednictvím objednávkového ústředí dostal zprávu ze strany p.Bendy a jeho advokáta, že končí spolupráci a přeje si převzít svou loď 27.listopadu 2004 v Sukošanu. Na přijatý vzkaz jsem hned přes objednávkové ústředí odpověděl, kdy jsem vzpomněl stav dluhů p. Bendy dle všech 13 faktur s připomínkou, že bych chtěl záruku za platbu faktur. Současně jsem celý případ s potřebnou dokumentací předal advokátovi.

Situace se nijak nezměnila, vyúčtování za rok 2004 jsem dostal pouze s dvoudenním zpožděním, ale nabízený výnos 2 600 eur jsem nemohl akceptovat a nyní podávám na tuto společnost žalobu.

Bohužel, ale s politováním mohu jen konstatovat, že situace se jen zhoršila a to kvůli vyúčtování za r. 2004, které bylo mailem posláno p. Bendovi 01.12.2004 ve 1206, protože dluh se stále jen zvětšoval. p. Benda už více neprojevoval žádnou vůli k jeho vyrovnání, a do celého případu včlenil advokáta.

Pokud bych to měl krátce shrnout, tato společnost tři sezóny disponovala mou lodí bez toho, aby se snažila zajistit efektivním způsobem výnosy, tržby které jim byly zaplaceny, umořili jejich diskutabilními náklady, se kterými jsem nikdy nesouhlasil, vybavení jachty, které měli dodat, dodali po roce urgencí a silně předražené. Používali mou jachtu k plavbám ze Sukošanu do Koperu, ketré jsem nikdy neutorizoval a šlo o údajný servis. Bohužel není cesty jak dokázat nepřiznané plavby.

Mám několikaleté zkušenosti v charteru. V tomto roce jsme měli celkem 86 plachetnic v naší charter flotile, a když jsem se pokoušel rekapitulovat mohu říci toto. P.Benda se zřejmě rozhodl na maximum sám využívat svou plachetnici (dle smlouvy 8 týdnů). Tak využil 8 vlastnických týdnů v r. 2003 a dokonce 10 v r. 2004, ještě k tomu sám objednával a neplatil, a vše se překrývá se stále horší situací pro charter v Chorvatsku v posledních dvou letech. Ale na co nesmíme zapomenout, p. Benda v průběhu tří let provedl 13 objednávek, které jsme všechny zrealizovali, to znamená jeho hosté využívali plachetnice z naší charter flotily bez jediné stížnosti, která by mi byla známa, a dle těchto charter smluv inkasoval cca EUR 17.976,- , z čehož je cca EUR 2.965,45 jeho provize , a EUR 15.010,80 jeho dluh nám, dle jednotlivých faktur.

I když nám pan Benda zaplatí dluhy r.2004 na jeho plachetnici i pro nás vznikne velká ztráta.Totiž je třeba vzíti v úvahu, že jsme museli platit kotvení v marině cca EUR 2.700,- , zimní servis (jeřáb, antifoulding, ...) cca 600,- , pojištění cca 1.100,- , povolení pro charter cca 3.000,- , pět lidí po celý rok zaměstnaných na základně, ... . A situace nebyla ani v r. 2003. mnohem lepší.
To vzpomenuté p. Bendou naše neautorizované použití jeho plachetnice, které nemůže prokázat je urážející, nepravdivé, a ani mně ani nikomu jinému z nás nebylo řečeno. Přece p. Benda byl ?stále? v Sukošanu ? 10 týdnů v sezóně 2004 a 8 týdnů v sezóně r. 2003.Podobná je situace s údržbou a poruchami. Nemám možnost, abych p. Bendovi bral právo, aby nás urážel , i když ohledně toho nemluví pravdu. Je jasné, že pravda je jen jedna, a že jejím vlastníkem není on ani já. Na schůzce, kterou jsme měli 9. dubna tohoto roku, ne kvůli, poruchám, údržbě , nebo ?neautorizovanému? užívání, ale kvůli velkým dluhům p. Bendy, jedinou poruchou, kterou jsme vzpomínali byla deformace uložení vzduchového filtru na motoru. V r. 2003 se při charteru motor přehřál, v důsledku čehož došlo k uvedené deformaci. Poněvadž na motoru nebyly zjištěny žádné jiné poruchy (celý chladicí systém byl bezchybný), vyvodili jsme z toho, že jedině je možné, že host při manévrování zachytil nějaký nylon nebo něco jiného, což ucpalo sání vody pro chlazení motoru. Po vypnutí motoru vše opět fungovalo bez problémů, a protože je na této lodi vestavěný jediný motor v naší flotile značky NANI, neměli jsme skladem náhradní díl. Mám všechny kontrolní listy za tento i minulý rok, od p. Bendy jsou všechny podepsané, bez jakýchkoliv připomínek.


Bance jsem celou dobu musel splácet 40 000 měsíčně, tyto prostředky jsem musel najít jinde a loď je natolik opotřebená, že v případě jejího prodeje by získaná částka nepokryla ani zbytek úvěru.

Kde jsem udělal chybu?

Dal jsem na doporučení lidí, kteří sledovali vlastní prospěch.

Dostatečně důsledně jsem neprozkoumal všechny nabídky na trhu, argument že žádná charterová společnost loď do správy nechce nebo, že není místo v marině neobstojí, není to pravda.

Nedal jsem smlouvu v německém jazyce přeložit znalcem a posoudit vlastnímu právníkovi.

Nechal jsem se unést jejich přátelským vystupováním.

Proč jsem napsal tento příspěvek?

Znám další tři majitele jachet, kteří procházejí nebo prošli podobným vývojem a několik již bývalých majitelů jachet, kteří o jachtu přišli z podobných důvodů.

Pro ty, kteří si chtějí jachtu koupit pro sebe,jako varování aby ji nedávali do charteru, protože 90 % charterových klientů Vám na lodi něco zničí a charterové společnosti v obavě, aby nepřišli o klienta ani nezajistí stržení peněz z kauce na opravu.

Těm, kteří chtějí koupit jachtu jako investici, doporučuji pečlivě vybrat charterovou společnost a velmi pečlivě a podrobně sepsat smlouvu.
Velmi doporučuji vybavit jachtu sledovacím zařízením které mají například kamiony, je to zanedbatelná investice v porovnání s ušlými zisky z nepřiznaných plaveb.

Tento příběh se odehrál v Chorvatsku, kdysi tak kouzelné a námi obdivované zemi. Bohužel přístup Chorvatů k jejich vlastní zemi je takový, že rok od roku jsou tam stále větší hory odpadků, téměř neexistující služby a legislativní podmínky pro jachtaře jsou takové, že stále více lidí se vydává do jiných krajin, to už by ale bylo na jiné téma.

Na vaše reakce se těší Luděk Benda mailto:skipper@skipper.cz

Luděk Benda a NAUTIC ADRIA p. Mally

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>