Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Lodě
Údržba: bakterie v naftě a voda v benzínu
 
      Po sezóně je vlastně před sezónou. Vzhledem k tomu, že udržet kvalitu paliva zbylého v nádrži lodě je dnes problém, doporučujeme rozhodně používat aditiva. Více se dozvíte v následujícím článku...

 
Čísla nelžou. Starosti s palivem byly v této sezóně hlavním důvodem zásahů žlutých andělů SeaHelp ve středomoří. Nejvíce byly poruchami zasaženy lodě s dieslovými motory, ale i ty benzinové se dostaly do statistik SeaHelp. Na základě těchto případů jsme analyzovali příčiny a zjistili jsme, že během období, kdy lodě nejsou používány palivo v nádržích spolu s teplem, kondenzovanou vlhkostí vedou k tomu, že se palivo zkazí. Zanesené palivové filtry jsou tím nejmenším následkem, totální škody na motoru, případně havárie neovladatelné lodě bez funkčního motoru jsou pak ty horší. Šéf SeaHelp Wolfgang Dauser k tomu uvádí: "Pozdní začátek sezóny způsobený špatným počasím a to, že lodě kvůli nákladům častěji zůstávají u mola způsobily, že se palivo v nádržích zkazilo."
Příčina tohoto jevu, vyskytujícího se v posledních letech je přimíchávání až 7% bioložek do nafty podle platné evropské normy EN 590. Použití tohoto paliva nazývaného B7 redukuje sice částečně emise, ale přináší s sebou zároveň řadu nevýhod pro sezónně využívané motory v lodích, obytných autech, zemědělských strojích, atd. Doba trvanlivosti jakosti tohoto paliva je v porovnání s minerálním palivem omezená. Tak se může stát, že to, co u běžně používaných osobních aut vůbec nezpozorujeme, v sezónně používaných motorů může způsobit vážný problém. Působením tepla obvyklého v jižních krajích dochází ke kondenzaci vody, nečistotami v nádržích u pump, způsobují růst mikroorganismů v nádržích. Tím vzniká šlemovitá až pevná hmota ucpávající palivové potrubí, filtry, a ulpívá na stěnách nádrží.
Nejrozšířenější je tzv. naftová plíseň. Mikroorganismy jsou obsaženy v naftě často už cestou z rafinérie a jsou odolné vůči teplotě: růst mohou mezi -18°C až při více než +70°C. K tomu potřebují výživu. Vzhledem k tomu, že nafta podle normy EN 590 může v kilogramu obsahovat až 200mg vody, uvolňuje se z této směsi vody dostatek. K tomu minerální složka nafty funguje jako emulgátor a tudíž drobné kapičky vody, která ztratila schopnost se oddělit na dně nádrže se usazují na jejích stěnách. To je pro mikroby příznivé. Najde-li se na dně nádrže voda, kterou je možno odloučit, neí tím problém vyřešen. Znamená to jen, že palivo je vodou přesyceno.
Pokud za této situace ještě dojde k ohřátí, vytvoří se tak pro mikroorganismy vlastně příznivé podmínky pro jejich namožení. Následky jsou pak fatální: mazací schopnosti nafty se snižují, filtry se zanášejí, stěny palivových vedení a pump včetně nádrží se nezvratně poškozují. Proti tomu pomáhá v období, kdy není loď používána přidat Biocidy obsažené v moderních aditivech. Ty zamezují růstu bakterií.
Jiným důsledkem je tvorba polymerů při procesu oxidace vlivem stárnutí: díky přístupu vzduchu a ohřevu se mění struktura paliva. Toto připomíná nejvíce karamelizaci cukru na horké pánvi, i když si případní chemici, čtoucí tyto řádky nejspíš rvou vlasy. Vznikají bodové až talířové shluky, které v konečném stadiu dostávají černou barvu, usazují se na stěnách nádrží a v konečném stádiu klesají ke dnu. Chovají se jako pryskyřice a báječně se hodí k ucpání filtrů.
Tato nebezpečí jsou pochopitelně výrobcům minerální nafty dobře známá. Používají při výrobě aditiva, aby zachovali déle její vlastnosti, přitom ale vycházejí z potřeb "normálního" použití: nafta se ze skladu přepraví k pumpám a je tak do 3 týdnů spotřebovaná. Žádný výrobce nemůže zaručit kvalitu a trvanlivost paliva - nafty s příměsí bioložek - uchovávaného navíc v často vlhké nádrži vystavené vnějšímu ohřevu. Odpovídající opatření proto musejí podniknout majitelé lodí a to je velmi jednoduché. Přidáním dalšího aditiva se zvýší jeho trvanlivost.
Nebezpečí se ale neskrývá jen v naftě, ale i benzínové nádrže mohou způsobit leckteré závady. Voda v benzínu je podle SeaHelp hlavní příčina závad, před kterou je třeba se chránit. Natankuje-li ale majitel lodě do nádrže víc vody než benzínu, pak nepomůže žádná chemie. To se může často v jižních zemích stát. Velké nádrže benzinek díky malým odběrům časem přesáhnou normované množství vody (podle EN 100mg na kg benzínu). Těžší voda se usadí na dně a je nasáta a přečerpána do lodních nádrží. Tady pomůže jen tankovat u vytížených benzínek nebo s kanistrem dojít k automobilové pumpě.
Ve většině případů však mohou za vodu v nádržích sami majitelé a to, i když to tak na první pohled nevypadá. Hlavní příčinou je kondenzovaná voda, která se vytváří na stěnách nádrží během zimní odstávky lodě. Vlhkost se přitom do nádrže dostane odvětracím otvorem. Pracovníci SeaHelp v poslední době také zaznamenali špatně uzavřená víčka nádrží a případně úplně chybějící těsnění. Tyto průniky vody jsou zvláště záludné, poněvadž bývají odhaleny teprve, až když je už pozdě. Následky jsou drahé opravy koroze motorových částí přicházejících do styku s palivem a nadměrné opotřebení motoru.
Jedná-li se o takovéto malé dávky vody, dokáže ještě chemie pomoci. Aditivum přemění kondenzovanou vodu ve filtrovatelnou směs, která je při provozu motoru následně neškodně spálena. To však platí jen tehdy, pokud množství vody není příliš velké. Další příměsi aditiva, jako jsou ochranné látky proti korozi, stabilizátory a čističe systému se postarají o zbylou práci, aby bylo možno udržet lodní motor dlouhodobě v kondici.
SeaHelp našel partnera palivových aditiv pro lodě v německé firmě ERC, který se specializoval na potřeby majitelů lodí v sezónním provozu. Od r. 2013 byly produkty ERC vystavovány na stánku SeaHelp a po zkušenostech z provozu v sezónách 2012 a2013 je SeaHelp doporučuje svým členům.
Pro dieslové motory:
Diesel Plus 1:1000 jako prevence proti plísni a při lehkém napadení:
Vlastnosti:
1. Hodí se jako desinfekce ve dvojnásobném množství pro naftové nádrže i jako průběžná ochrana
2. Zabraňuje nové infikaci nádrže
3. Chrání před tvorbou polymerů
4. Čistí vstřikovací trysky
5. Chrání před korozí
6. Zvyšuje Cetanové číslo
Pro benzinové motory:
Benzin Power aditiv
Vlastnosti:
1. Chrání nádrž a motorové komponenty přicházející do styku s palivem
2. Zlepšuje mazání
3. Čistí vstřikovací trysky
4. Chrání před korozí
5. Chrání před stárnutím benzínu

Aditiv je na trhu v ČR dostatečný výběr, a tak je na každém, jaké zvolí. Pokud však jde o otázku zda aditiva použít ano či ne, pak aditiva jednoznačně doporučujeme.
Pro členy SeaHelp nabízí na svých stránkách zvýhodněnou cenu na vyzkoušená německá aditiva firmy ERC. Objedna je lze na stránkách sea-help.eu.

SeaHelp a lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>