Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Lodě
Alang ? světové vrakoviště lodí
 
      Plnou rychlostí za přílivu proti písečnému břehu, tak vypadá často poslední cesta dopravních námořních lodí z celého světa. Takto, dobrovolně nasedlé na dno, čekají obří tankery a kontejnerové lodě na stovky dělníků, které je během příštích měsíců téměř holýma rukama postupně zcela rozeberou.

 
Největší lodní vrakoviště světa se nachází v Indii, oblasti zvané Alang. Tady se na deseti a půl kilometrech písčité pláže nachází sto osmdesát tři podniků specializovaných na demontáž lodí, které definitivně dosloužily. Zatímco zhruba osm desítek lodí zatím na kotvě čeká opodál na volném moři, břeh je lemován právě rozebíranými loděmi. Celkem dvacet pět tisíc indických dělníků se špatnou výbavou a prakticky žádnými ochrannými pomůckami krok za krokem rozebírá jednotlivé lodní části. Tato práce je velmi nebezpečná. Často zde dochází k vážným úrazům, běžná jsou i těžká onemocnění způsobená zbytky jedovatých látek, které lodě přepravovaly. Neustále hrozí nebezpečí výbuchu. Přesto je o tuto práci stále velký zájem. Plat totiž dvakrát převyšuje minimální mzdu, ovšem i tak je na naše poměry mizerný - od 40 rupií na den.

Alang se nachází na západě Indie, poblíž města Bhavnagar, tři sta kilometrů severozápadně od Bombaye. Zvláštní místo. Ačkoliv zde žijí tisíce dělníků, není to město, ačkoliv zde neustále kotví desítky lodí, čekajících na svůj konec, není to přístav a jakkoliv se odtud ročně vyváží 2,6 milionu tun oceli ročně, nejedná se o důl. Alang existuje jen díky přílivu. Na deseti kilometrech pobřeží v Cambayském zálivu v Ománském moři vytvořila příroda pro tuto činnost mimořádně příznivé podmínky, takže zde není třeba lodě vyzdvihovat z vody. Jednoduše jsou za přílivu v plné rychlosti poslány proti pláži, kde s konečnou platností znehybní. Obvykle se jedná o plavidla o výtlaku 8-40t, rekordem byl tanker Davamand s 51450t.

S třemi stovkami demontovaných lodí ročně je Alang největším vrakovištěm lodí na světě, daleko před svými konkurenty v Pakistánu, Bangladéši nebo Číně. V Alang končí svoji existenci asi 50% všech lodí, což představuje obchod o objemu zhruba 3,2 miliardy franků ročně. A proč také ne, když místní obchodníci na světových trzích za vraky výborně platí? Využívaje toho, že místní úřady nekontrolují bezpečnostní a ekologické předpisy a dále dostatku velmi levné pracovní síly, místní podnikatelé utěšeně bohatnou. Vyhlídky do budoucna jsou však ještě lepší. Zcela zjevně neekologickému podnikání v Alang paradoxně prospívá mezinárodní situace. Když např. skončilo období studené války, vedení US Navy se rozhodlo zbavit 70 starých plavidel, která skončila svou pouť právě zde.
Důležitá pro budoucí rozvoj byla rovněž neblaze známá havárie tankeru Exxon Valdez, který se potopil u břehů Aljašky a ze kterého uniklo do moře 40000 litrů ropy. Bezpečnostní opatření přijatá po tomto neštěstí vládou Spojených států ukládá všem dopravcům ropy povinnost počínaje rokem 2010 používat k přepravě ropy pouze lodě s dvojitým opláštěním. Jednoplášťové lodě musí být po tomuto datu zlikvidovány. Alang má tedy svou budoucnost jistou.

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>