Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Závodění
Grand Prix Moravie 2012 - AXA SERC
 
      (Brno, 6. 3. 2012) V pátek 2. března 2012 se v rámci mezinárodních závodů ve vodním záchranném sportu Grand Prix Moravie na Městském plaveckém stadionu Lužánky

 konala královská disciplína vodních záchranářů SERC (Simulated Emergency Response Competition - Soutěž ve schopnosti reagovat při simulované krizové situaci). V této disciplíně soutěží čtyřčlenné týmy, každý tým tvoří velitel a tři záchranáři. Tato disciplína je velmi náročná jak po fyzické, tak psychické stránce. Závodníci do poslední chvíle nevědí, jaká krizová situace je čeká. Stručný popis situace dostanou týmy v přípravném prostoru pět minut před závodem. Po zaznění signálu vstupují závodníci na bazén a v časovém limitu se snaží o co nejlepší řešení krizové situace. Obvykle jsou omezeni časovým limitem dvou minut, letos ale organizátoři v čele s Vladanem Vlkem zvolili kvůli náročnosti závodu tříminutový limit. V minulých letech byly k vidění různé krizové situace například karosérie auta pod vodou nebo nasimulování probořeného ledu pomocí napnuté plachty. Letos se však organizační tým přemohl a připravil opravdu unikátní SERC, když za pomocí obřích ventilátorů nechal po bazéně projíždět tři plachetnice, které se později převrhly, několik dalších plavidel a zmatených plavců.

Zadání - AXA SERC 2012
Téma: Prudká letní bouře!

Sobota, 22. srpen, odpoledne.

Je letní prázdninový den. Jste vodní záchranáři a vykonáváte pravidelnou službu u jezera. Pláže jsou zaplněné, lidé se koupou a užívají si léta. Půjčovna loďek je vytížena. Na hladině jezera probíhá jachtařský trénink.

Právě teď došlo k náhlé změně počasí! Začal foukat velmi silný vítr od břehu. Zvedají se vlny, jsou krátké a rychlé, plavce a plavidla přelévají. Jasná obloha se zbarvila ocelově šedými mraky. Plavci i loďky na hladině jezera se dostávají do problémů a začínají panikařit, přes silný vítr se jim nedaří dostat ke břehu. Situaci komplikuje jachtařský trénink, některé posádky se také začínají dostávat do problému.

Celou situaci sledujete z mola vaší základny. U mola je ukotvený záchranný člun, jehož motor však zalila voda a není možno ho použít.

Jaká bude vaše další činnost - to prosím předveďte prakticky.

Upozornění!
V prostoru závodu se pohybují rozhodčí a organizátoři, kteří jsou označeni reflexní vestičkou - ty prosím ignorujte, nejsou součástí závodu!

Délka závodu je 3 minuty a je jasně ohraničena zvukovým signálem!


SERC -popis disciplíny

1. Disciplína - SERC (SERC - Simulated emergency response competition)
(1) Simulovaný závod schopnosti záchranáře reagovat na krizovou situaci
(2) Simulovaná záchrana testuje rozhodnost, úsudek, znalosti a schopnosti 4 záchranářů, kteří
vystupují jako tým - a dle pokynů vedoucího týmu využívají záchranářských dovedností
v situaci simulované záchrany neznámé před startem soutěže.
(3) Tato soutěž je hodnocena v časovém limitu.
(4) Všechny týmy reagují na identickou situaci a jsou hodnoceny stejnými porotci.
(5) Týmy se mohou skládat z jakékoli kombinace mužů a žen.

1.1 Obecná pravidla
(1) Soutěžící jsou zodpovědní za znalost programu soutěže a jejich pravidel.
(2) Pořadí týmů bude určeno losováním.
(3) Soutěžící se okamžitě před startem soutěže, ve vymezeném čase, nahlásí ve vymezeném
prostoru. Tým, který je nepřítomen v přípravných prostorách, bude diskvalifikován.
(4) Soutěžící by měli jednat se zraněnými ohleduplně - ústní a fyzické napadení není přípustné.
(5) Závodníkům není povoleno používat plavecké brýle ani masky.
(6) Ohodnocení rozhodčích není podnětem k podání protestu.
(7) Disciplína může být podbarvena zvukovou kulisou.
(8) Začátek i konec disciplíny bude zřetelně označen.

1.2 Zabezpečení a uzavření
(1) Před startem a během soutěže jsou týmy izolovány v zabezpečené uzamčené oblasti, mimo
dohled a zvuk soutěžního areálu.
(2) Scénář, účinkující a veškeré vybavení bude účastníkům utajeno.
(3) Tým může po soutěži pozorovat soutěžení dalších týmů.

1.3 Start soutěže
(1) Týmy jsou, jeden po druhém, doprovozeny z uzavřené části k bazénu, kde na akustický signál
zahájí akci.

1.4 Soutěžní areál
(1) Soutěžní areál bude všem týmům předem jasně definován. Ze scénáře oblasti bude jasné
určení vstupu a východu (např. která strana bazénu může být použita).
(2) Podmínky v soutěžním areálu jsou takové, jaké umožňuje využívaný plavecký bazén (např.
hloubka bazénu, vyvýšené strany bazénu apod.)

1.5 Scénáře simulované záchranné akce
(1) Scénáře simulované záchranné akce jsou tajné až do startu soutěže a budou navrženy
například jako:
a. Směsice situací pro jedince nebo několik příbuzných osob.
b. Skupina lidí zahrnutých v počtu situací, které souvisejí s námětem, jako je párty u
bazénu nebo převrácená plná loď.
(2) Simulovaná záchranná akce bude inscenována tak realisticky (a tak bezpečně), jak je to jen
možné, a nebude testovat představivost soutěžících.


1.6 Oběti, figuríny, diváci
(1) Oběti budou simulovat aktéři, jež představují různé problémy vyžadující různé typy pomoci.
Typy obětí mohou zahrnovat neplavce, slabé plavce, zraněné plavce nebo oběti v bezvědomí
s možností resuscitace.
(2) Hraní se může během průběhu scénáře rozvinout (např. oběť ztratí vědomí), pokud takováto
změna bude reflektována značkami, a pokud je změna důsledně načasovaná a shodná po celou
dobu soutěže pro každého soutěžícího.
(3) Soutěžící budou před startem informování o označení oběti v bezvědomí, nebo při vědomí.

1.7 Principy záchrany
(1) Záchranář versus plavčík: Od soutěže SERC se očekává reakce odpovídající skupině 4
individuálních záchranářů jednajících v koordinovaném týmu, pod vedením určeného týmového
vůdce.
(2) Na rozdíl od plavčíků, kteří často pracují jako součást dobře školeného týmu u hlídaných
vodních zařízení, musí být záchranáři připraveni reagovat vhodně při nečekaných
pohotovostech bez výhody specializovaného vybavení, zázemí, nebo zavedených postupů a
komunikačních systémů. Za těchto okolností je vždy rozhodující osobní bezpečnost záchranáře,
což se bude odrážet v hodnocení.
(3) Soutěžící provedou následující základní kroky záchrany:
a. Rozpoznání problému.
b. Zhodnocení situace.
c. Vytvoření plánu k řešení problému.
d. Provedení záchrany.
e. Péče o oběť.
(4) Při hodnocení situace by měli zachránci vzít v úvahu:
a. Schopnosti záchranáře.
b. Počet obětí.
c. Pozice obětí.
d. Stav obětí (např. neplavec, slabý plavec, unavený plavec apod.).
e. Dostupné záchranářské pomůcky (vybavení).
f. Panující podmínky (např. hloubka vody, vstupní a vyloďovací body).
(5) Po zhodnocení situace by měli záchranáři vytvořit plán záchrany, který může obsahovat:
a. Vyhledání pomoci.
b. Organizace pomoci.
c. Předání informací záchranným složkám.
d. Shromáždění vhodných a dostupných zdravotních a záchranných pomůcek nebo vybavení.
e. Provedení nezbytné záchrany.
(6) Plán by měl prokázat kontrolu nad situací a snahu chránit tolik životů, kolik je možné. Vedení
záchrany několika obětí prezentuje záchranáře s možnostmi/výběrem.
(7) Samotná záchranná akce by měla obsahovat:
a. Zmobilizují pohyblivé.
b. Zabezpečí bezpečnost osob v bezprostředním ohrožení.
c. Ošetří a oživí osoby, které potřebují nepřetržitou péči.
(8) Pohybliví mohou zahrnovat oběti schopné pomoci sami sobě do bezpečí. Osoby
v bezprostředním ohrožení mohou zahrnovat neplavce a zraněné plavce. Osoby vyžadující
nepřetržitou péči zahrnují bezvědomé, nedýchající, nebo oběti s podezřením na zraněné páteře.
(9) Jakmile je navržen vhodný plán, bude ihned uveden v činnosti. Soutěžící budou sledovat změny situace a případně upraví svůj plán akce.


(10) Během záchrany musí soutěžící pamatovat na:
a. Záchranu z pozice nabízející největší bezpečnost sebe samých.
b. Zvládání principů záchrany.
c. Přistupování k obětem s nejvyšší opatrností.
d. Vyhnutí se přímému osobnímu kontaktu s oběťmi při vědomí.
(11) Je-li nevyhnutelný vstup do vody zvolí soutěžící nejefektivnější techniku pro situaci bez
jakéhokoliv ohrožení vlastních životů.
(12) Je důležité, aby soutěžící jasně porotcům předvedli své záměry a kroky.

1.8 Pomůcky
(1) Soutěžící mohou používat veškerý materiál a vybavení dostupné v soutěžním areálu.
(2) Soutěžící si do soutěžního areálu nemohou donést vlastní vybavení.

1.9 Start disciplíny a čas
(1) Zvukový signál určí start a konec soutěže.
(2) Časový limit disciplíny je 2 minuty.

1.10 Rozhodování a hodnocení
(1) 1 porotce bude známkovat celkový scénář, zatímco ostatní budou hodnotit nakládání
s jednotlivými oběťmi.
(2) Systém známkování užitý v této soutěži dovoluje porotcům užití vlastních schopností
v přidělování známek.
(3) Při hodnocení soutěžících, porotce(i) zvažují následující:
a. Druh postižení oběti.
b. Vzdálenost oběti od bezpečí.
c. Dostupné a použité vybavení.
d. Rychlost zhodnocení situace.
e. Určení priorit při záchraně.
f. Kvalitu akce/úkonu.
g. Péči o oběť.
(4) Brzké a správné posouzení situace je nezbytným prvním krokem k úspěšnému zvládnutí této
disciplíny. Správné stanovení priorit záchrany obětí bude jedním z hlavních bodů hodnocení.
(5) Pro oběti ve vodě, se soutěžící řídí dle následujících priorit určujících, které oběti pomoci první:
a. Slabí plavci nebo jiní, kteří jsou mobilní.
b. Zranění plavci.
c. Oběti při vědomí, neplavci.
d. Oběti v bezvědomí.
e. Potopené oběti.

1.11 Diskvalifikace
(1) Kromě obecných pravidel může následující chování způsobit diskvalifikaci:
a. Přijetí pomoci, pokynu, nebo rady zvenčí.
b. Přinesení jakékoli telekomunikační techniky do přípravné zóny.
c. Použití jakéhokoli vybavení neposkytnutého jako část soutěže.
d. Fyzické nebo slovní napadení oběti.


V této náročné disciplíně se na prvním místě umístil tým ze Szczytna, na druhém místě se umístila polská reprezentace a na třetí příčce domácí tým Brno-město.

AXA SERC - TOP 5

1. SZC - Szczytno
Kosiński Michał, Kosiński Vojtěch, Kaliszewski Maciej, Ćwikliński Jarosław
2.POL - Polsko
Mateusz Blacha, Karczewska Karolina, Szulerecki Pawel, Olejnik Maciej
3.BRM - Brno-město
Ondrůšek Jakub, Rypka Filip, Hykrdová Ivana, Kneblová Julie
4.BIR - Birmingham
Frith Rhian, Bentley Andrew, Ewers Rebecca, Coton Jenn
5. NER - Neratovice
Lehká Kateřina, Hájková Lucie, Kosová Eliška, Petržílková Natálie

MS VZS ČČK Brno-město
Žabovřeská 16
616 00 Brno
Česko
www.vzs-brno.cz

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>